Praktyka czyni mistrza

[fusion_text] „Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zro­zumiem.” – Konfucjusz Taką właśnie maksymą kieruję się podczas przeprowadzania zajęć. Dlatego ćwiczenia w mojej pracowni komputerowej, to nie tylko wlepianie oczu w monitor, to nie klepanie palcem wskazującym w myszkę, to również nie nauka z obrazków, ani teoretyczne omawianie, co też właściwie znajduje się w zakurzonych wnętrznościach skrzynki, którą codziennie uruchamiają moi …