KADRA

DYREKTOR
Magdalena Masłowska

 TERAPEUCI / INSTRUKTORZY

Pracownia Fizjoterapii – Fizjoterapeutka Marta Piłat
Pracownia relaksacji / Sala wsparcia psychicznego – Psycholog Roksana Czarnecka
Pracownia Muzyczno – Teatralna – Terapeutka zajęciowa Ewa Krygier – Bosak
Pracownia Rękodzieła Artystycznego – Instruktor Mikołaj Tkaczyk
Pracownia spędzania czasu wolnego – Instruktor Wojciech Przygoda
Pracownia Kulinarna – Instruktorka terapii Małgorzata Świątkowska
Opiekunki – Barbara Klisiatys, Wioletta Zakrzewska

OPIEKA PIELĘGNIARSKA
Sabina Kadłubowska

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA
Roksana Czarnecka

OPIEKA SOCJALNA
Emil Sobiech

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA
Joanna Jarząbek

OBSŁUGA KSIĘGOWA
Anna Chrzanowska

OBSŁUGA TECHNICZNA
Marek Kadłubowski
Anna Masłowska
Kinga Wierzbowska