Uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku ŚDS w Piszu


24 maja odbyło się uroczyste otwarcie oraz poświęcenie zmodernizowanego budynku Naszego Domu. Dzięki tej przebudowie swój “drugi dom” odnajdzie dodatkowych osiemnaście osób potrzebujących środowiskowej pomocy oraz różnego rodzaju wsparcia.
Równolegle z tym wydarzeniem obchodziliśmy jubileusz 10 – lecia powstania Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu. Była to doskonała okazja do wzruszających wspomnień, serdecznych podziękowań oraz prezentacji licznych talentów naszych podopiecznych.
Chyba najlepszą rekomendacją ośrodka będą słowa jednego z uczestników. Mamy zgodę autora na zaprezentowanie jego wiersza, co z wielką radością niniejszym czynimy.


Boże, choć Cię nie pojmuję
Gdyż na to pewnie nie zasługuję
Za Środowiskowy Dom Samopomocy całym sercem i duszą dziękuję
Za ten dom w środku miasta położony
A jakby w parku – płaczącymi wierzbami otoczony
Pobłogosław Panie – wiem, że taką masz moc-
Księdzu, co w Ewangelickiej Piskiej Parafii ten dom nam stworzył
I wrota Twojej, Boże, miłości w sercu moim otworzył
Pobłogosław, Panie, ludziom, którzy tu pracują
Po dwa serca oni w sobie mają
Jedno z nich każdego dnia mi oddają
Ten dom miał być drugim domem
Dzięki Tobie i Twoim sługom często jest tym pierwszym
Jest to dom, gdzie zrozumienie i miłość panuje
Gdzie obecność Panie, Twojego miłosierdzia się czuje
Myślałem – mimo lat przeżytych, że świat jest tylko złowrogi
Gdyż nie mogłem wcześniej do Betel znaleźć drogi
Boże mój, spraw, abym uwierzył
Tak jak uwierzyłem w ludzi z tego domu.