Dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych


Niedawno obchodziliśmy w Naszym Domu wyjątkowo ważne dla Nas święto – Dzień walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych. Święto miało być okazją do wyrażenia sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, w urzędach oraz w życiu codziennym. Stanowiło też doskonałą sposobność do przypomnienia o potrzebach i problemach ludzi z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
Tego dnia w każdej pracowni czekało na podopiecznych ŚDS zadanie do wykonania. Były to przeróżne ćwiczenia, zagadki, quizy, itp. Wszystkie tematycznie związane z daną pracownią. Uczestnicy poradzili sobie z nimi na wyraz dobrze. Dlatego też terapeuci postarają się aby za rok przygotowane zagadnienia były nieco trudniejsze 
Na zakończenie zmagań każdy z uczestników dostał na pamiątkę „wesołego gniotka”