Pomoc Socjalna


W związku z ogłoszeniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu pomocowego dla osób niepełnosprawnych poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi. Oferujemy naszym uczestnikom oraz ich rodzinom pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku, a także udzielamy wszelkich odpowiedzi na pytania dotyczące programu. Wszystkie wątpliwości prosimy kierować do naszego pracownika socjalnego – telefon – 87 423 22 80.