Dzień Pracownika ŚDS


„Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”.

– Ks. Mieczysław Maliński


Stało się już tradycją w Naszym Domu obchodzenie dnia pracownika ŚDS podczas którego uczestnicy zajęć przygotowują słowno – muzyczny występ artystyczny. I nie jest to wymysł nikogo z kadry terapeutycznej, a szczera wola naszych podopiecznych. Chcą oni w ten sposób podziękować nam za opiekę, pomoc i jak sami mówią za „okazywane im codziennie wielkie serce”. Żeby nie być gołosłownym przytoczę fragment podziękowania jakie dzisiaj usłyszeli wszyscy pracownicy placówki.

Ciągle jeszcze istnieją wśród nas Anioły.
Nie mają wprawdzie skrzydeł,
lecz ich serce jest bezpiecznym portem
dla wszystkich, którzy są w potrzebie.

Dziękujemy Wam za to, że Nas pocieszacie.
Dziękujemy Wam za to, że Nas rozumiecie.
Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy Nas.

Po prostu dziękujemy Wam za serce,
które dla Nas otwieracie.

Wzruszające, prawda… ?