KADRA

DYREKTOR
Magdalena Masłowska

 TERAPEUCI

Pracownia Fizjoterapii – Fizjoterapeutka
Pracownia Relaksacji – Psycholog Roksana Czarnecka
Pracownia Muzyczno – Teatralna – Instruktor Violetta Zakrzewska
Pracownia Rękodzieła Artystycznego – Instruktor Mikołaj Tkaczyk
Pracownia spędzania czasu wolnego – Instruktor Wojciech Przygoda
Pracownia Kulinarna – Instruktor Małgorzata Świątkowska
Pomoc pracowni – Instruktor Barbara Wolska

OPIEKA
Ewa Kozicka
Iwona Wróbel

POMOC PSYCHOLOGICZNA
Roksana Czarnecka

POMOC SOCJALNA
Emil Sobiech

OBSŁUGA KSIĘGOWA
Dorota Kuzia
Joanna Jarząbek

OBSŁUGA TECHNICZNA
Marek Kadłubowski
Danuta Wrona