Organ Prowadzący

Organem prowadzącym Środowiskowy Dom Samopomocy w Piszu jest Ewangelickie Stowarzyszenie BETEL, którego Prezesem jest Ksiądz Marcin Pysz.

Ksiądz Marcin bardzo aktywnie wspiera funkcjonowanie ŚDS w Piszu. Bardzo szybko reaguje na nasze potrzeby, ofiarowuje swój czas, zrozumienie, troskę, życzliwość i chęć pomocy.
Intencją jest aby współpraca i jej konkretne formy pomocy sprzyjały realizacji roli jaka w myśl założeń Środowiskowego Domu Samopomocy ma nieść należytą i profesjonalną pomoc.

Pomoc taką, Ewangelickie Stowarzyszenie BETEL, realizuje m. in. poprzez współpracę z takimi instytucjami jak:

  • POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PISZU
  • MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PISZU
  • URZĄD GMINY I MIASTA PISZ
  • OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY W ŁUPKACH
  • STAROSTWO POWIATOWE W PISZU
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO W PISZU

W prawidłowym działaniu ŚDS w Piszu, Ks. Marcinowi czynnie pomaga Rada Nadzorcza w skład której wchodzą:

  • Dariusz Vogel – Przewodniczący, Członek Zarządu ES Betel
  • Ewa Olchowy – Wiceprezes Zarządu ES Betel
  • Stanisława Kapteina – Członek ES Betel