Orzekanie o niepełnosprawności

Według Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności :
1. znaczny
2.umiarkowany
3. lekki

O stopniu niepełnosprawności orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Dla powiatu piskiego jest to:
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Kilińskiego 36
19-300 Ełk
Wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności można uzyskać w:
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Piaskowa 2
12-200 Pisz

Osoby niepełnosprawne mogą szukać pomocy w następujących placówkach:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Olsztyn, ul. Mickiewicza 21/23
tel. 089 5349151
e-mail: olsztyn@pfron.org.pl

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy (edukacja dzieci upośledzonych umysłowo)
Łupki k. Pisza, Łupki 15,
tel. 087 4234250

Polski Związek Niewidomych
Pisz, ul. Gizewiusza 5, tel. 087 4235245

Infolinie:

– Fundacja „MIMO WSZYSTKO” dla niepełnosprawnych, tel. 0 801 003 173
– PFRON dla niepełnosprawnych, tel. 0 800 533 335

Telefony zaufania:

– Telefon Kryzysowy dla Osób Niepełnosprawnych, Katowice, tel. 032 2053880
– Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „NA OŚCIEŻ”, Warszawa, tel. 022 6335853
(śr. 18:00 – 20:00, sob. – nd. 20:00 – 22:00)
– Dla Osób Tracących Wzrok, tel. 061 8200512